מענק נכות חד פעמי ביטוח לאומי

מענק נכות חד פעמי ביטוח לאומי: דמי פגיעה מענק, תגמול חודשי ומה שביניהם

מי שהוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה זכאי לקבלת מענק נכות חד פעמי ביטוח לאומי בגין פגיעתו עבור ימי אובדן כושר עבודה ונכות שתיקבע העודה הרפואית בעניינו.

נציין כי התשלומים שצוינו לעיל בגין דמי פגיעה, מענק חד פעמי וגמלה חודשית פטורים לחלוטין מתשלום מס הכנסה.

סכום המענק:

דרגת הנכות​ סכום המענק החל ב- 01.01.2024​
10​ 59,509.08 ש"ח ​
11​ 75,763.75 ש"ח ​
12​ 93,893.24 ש"ח ​
13​ 111,029.6 ש"ח ​
14​ 128,055.72 ש"ח ​
15​ 144,641 ש"ח ​
16​ 163,101.55 ש"ח ​
17​ 180,786.96 ש"ח ​
18​ 199,355.82 ש"ח ​
19​ 225,089.95 ש"ח ​

לחצו כאן לעוד מידע על קצבת נכות מעבודה לכל החיים.

רובד ראשון – הוא דמי פגיעה:

מי שהוכר כנפגע עבודה, זכאי לקבלת דמי פגיעה בגין ימי מחלה והיעדרות מהעבודה כתוצאה מן התאונה וזאת עד לסך כולל של 91 ימים.

גובה דמי הפגיעה יחושב בהתאם לבסיס השכר של המבוטח.

המוסד לביטוח לאומי מחשיב את משכורת ברוטו של המובטח שבגינן שולמו דמי ביטוח לאומי, ייתכן אף ממספר מקורות הכנסה ובניכוי 25%.

מענק נכות חד פעמי ביטוח לאומי
מענק נכות חד פעמי ביטוח לאומי

רובד שני – תשלום מענק חד פעמי או גמלה חודשית:

בתום ימי המחלה, כלומר בתום תשלום 91 ימי דמי פגיעה, יעמוד המבוטח בפני ועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות הזמנית ו/או לצמיתות שנותרה למבוטח.

רובד שלישי – מענק חד פעמי :

עבור נכות שבין 9% ל- 19% ישולם מענק חד פעמי התואם את בסיס השכר של המבוטח.

לדוגמא: מבוטח שהשתכר 10,000 ₪ ברוטו ושיעור הנכות שנקבע בוועדה הרפואית עומד על 10% יקבל 75% מתוך 10,000 ₪ כפול 10% נכות כפול 43 (סה"כ קצבה שהיה מקבל במשך 43 חודשים) נחשב 10,000 * 0.75 * 0.1 * 43 = 32,250 ₪ מענק חד פעמי.

רובד רביעי – גמלה חודשית:

עבור נכות של לפחות 20% תשולם גמלה חודשית.

לדוגמא: באותם נתונים כפי שצויינו לעיל נחשב 10,000 * 0.75 * 0.2 (שיעור הנכות) = 1,500 ₪ לחודש.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
×
js_loader