קצבת נכות מעבודה לכל החיים

מהי קצבת נכות מעבודה לכל החיים?

מאמר זה ידון מכאן והלאה במתן קצבת נכות מעבודה לכל החיים שמשמעותה מצב צמית וקבוע, שאיננו מצריך חידוש בעתיד.

אדם שעונה להגדרת הביטוח הלאומי כנפגע עבודה וזכאי לתשלום דמי פגיעה, רשאי לתבוע קצבת נכות כל עוד נותרה לו פגיעה או מגבלה מתמשכת שאיננה צפויה להשתנות בעתיד הנראה לעין.

ההחלטה לגבי אופי הפגיעה הנוכחי והעתידי איננה נובעת מעמדתו הסובייקטיבית של הנפגע לגבי מצבו, אלא מקביעתה של וועדה רפואית שתחליט לגבי שיעור הנכות המדויק ודרגת אי הכושר של כל תובע, לפיהם תיקבע גם גובה הקצבה החודשית.

כאן המקום לציין כי ישנם מקרים בהם קובעת הוועדה קצבת נכות זמנית שיש לחדש באופן יזום בסיום התקופה, כל עוד מצבו הבריאותי של העובד לא השתפר.

איך מקבלים קצבת נכות מעבודה לכל החיים?

אם הוכרתם כנפגעי עבודה, קיבלתם את תשלום דמי הפגיעה אך נותרתם עם מגבלה שמונעת מכם לשוב לעיסוק הנוכחי ולהתפרנס ממנו באותו האופן, ייתכן שאתם זכאים לתבוע קצבת נכות מעבודה לכל החיים.

מאמר זה יתייחס לקצבת נכות מעבודה והתנאים לקבלתה לצמיתות:

אופן אישור וחישוב הקצבאות במוסד לביטוח לאומי

תקנות הביטוח הלאומי מסדירות את מתן הפיצויים לאזרחי ישראל בשלל אירועים ותחומים, לרבות פגיעות, פציעות, מחלות שהתרחשו בעבודה, פיזיות ונפשיות כאחד.

על מנת לקבל תגמולים כתוצאה מפגיעה בעבודה, יש להגיש תחילה תביעה לדמי פגיעה ורצוי במועד סמוך ככל האפשר למועד התאונה או האירוע הרפואי.

כל עוד מצבו של הנפגע נותר כשהיה ואף מחמיר, באפשרותו לעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע אחוזי נכות מתאימים, את מועד תחילתה של הקצבה ופרק הזמן שבו תתנהל.

לאורך ההליך רצוי להיעזר בעורך דין שמתמחה במיצוי זכויות רפואיות בדגש על תביעות עבודה בביטוח הלאומי, כדי להביע כראוי את הנכות הרפואית, להוכיח מצב בריאותי צמית ללא שינוי עתידי ולקבל ליווי משפטי יעיל גם למקרה שבו יש צורך לערער על החלטת הוועדה.

דרגת הנכות המדויקת תיקבע על ידי הוועדה הרפואית בהתאם לחומרת הליקוי הבריאותי ואופיו.

אם לנפגע יש מספר ליקויים בריאותיים, הדרגה תיקבע דרך חישוב משוקלל של אחוזי הנכות בדרך של הפחתה.

על מנת לקבל קצבת נכות מעבודה לכל החיים תצטרך הוועדה להעמיד את שיעור הנכות על 20% ומעלה, כאשר ניתן גם להגיש בקשה להגדלת דרגת הנכות ככל שלא קיימת מסוגלות לשוב לעבודה כלל.

במקרה כזה, הוועדה הרפואית תתנהל על פי תקנה 15 שבוחנת את השפעתה של הפגיעה על כושר העבודה והפרנסה העתידי של הנפגע ובאפשרותה להגדיל את דרגת הנכות עד למחצית מדרגת הנכות שכבר נקבעה לו.

נכות מתאונת עבודה

דוגמה לחשיבותה של תקנה 15 בהגדלת קצבת הנכות

ל' עבד כנהג תובלה בחברת מזון גדולה, אשר עבר תאונת דרכים בדרך לעבודה.

הוועדה הרפואית במוסד לביטוח הלאומי קבעה לו נכות בשיעור 50% במקביל ציינה כי פגיעותיו מונעות ממנו להמשיך ולעבוד כנהג מכאן והלאה.

בתום מאבק משפטי, הועלתה דרגת הנכות של ל' ל-61% והוכח כי ישנו קשר בין הפגיעה לבין חוסר יכולתו להמשיך להתפרנס מנהיגה ברכב כבד.

טענה זו שהתקבלה הודות להחלתה של תקנה 15, אפשרה לבחון את השפעת הנכות בפועל ולקבוע פיצויים שהם מעבר לנכות הרפואית, עקב הפגיעה בפרנסתו וגריעה ניכרת בהכנסותיו מכאן והלאה.

תקנה זו שמעבירה את הבוחן מהנכות אל הנכה עצמו, תבדוק את שיעור הגריעה מההכנסות לאור אי מסוגלותו של הנפגע לשוב לעבודתו.

הפעלת התקנה עשויה לחרוץ את גורלו של הנפגע ובני משפחתו ומהווה דוגמה נוספת לחשיבותו של ליווי משפטי צמוד מאת עורך דין נזיקין שמתמחה במיצוי זכויות רפואיות.

האם קצבת נכות מעבודה לכל החיים מהווה אובדן כושר עבודה?

כל אדם שאיבד את יכולתו לעבוד עשוי לעמוד בפני איום כלכלי קשה על עתידו ועתיד משפחתו.

המוסד לביטוח הלאומי הוא הכתובת הראשונה אליה ניתן לפנות כדי לקבל קצבת נכות מעבודה לכל החיים, אך במקביל יש גם המבטחים את עצמם בביטוח פרטי מתאים שגם ממנו עשויים להתקבל תגמולים לפי תנאי הפוליסה.

מצב של אובדן כושר עבודה מוגדר דרך כמה סוגים אפשריים:

  • אובדן כושר עבודה מלא – אין מסוגלות לשום עבודה עקב הפגיעה
  • אובדן כושר עבודה חלקי – קיימת מסוגלות לעסוק במשרה חלקית או בתחום אחר
  • אובדן כושר עבודה זמני – העדר המסוגלות הינה מצב זמני שישתנה לטובה בעתיד
  • אובדן כושר עבודה צמית – העדר המסוגלות הינה מצב קבוע שאיננו ישתנה בעתיד

אובדן כושר עבודה מלא וצמית אכן מביע קצבת נכות מעבודה לכל החיים, באופן שניתן מהמוסד לביטוח הלאומי מכוח קצבת נכות ומחברות הביטוח הפרטיות בהתאם לתנאי הפוליסה האישיים.

כאן חשוב לשים לב שקיים סעיף שמבטיח את האפשרות לגמלה מחברת הביטוח בנוסף לקצבה שתינתן מהביטוח הלאומי.

איך מחשבים אובדן כושר עבודה?

פיצויי אובדן הכושר בחברות הביטוח עומדים על עד 75% מהשכר הממוצע המבוטח לאורך 12 חודשי העבודה האחרונים.

זהו חישוב שונה בתכלית מהאופן שבו תשולם קצבת נכות מעבודה לכל החיים במוסד לביטוח הלאומי, שם הקצבה נקבעת בהתאם לשיעור הנכות ודרגת אי הכושר.

ומה לגבי פנסיית נכות?

גם פנסיית הנכות נחשבת למעין קצבת נכות מעבודה לכל החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה שאיננו צפוי להשתנות עד לגיל הפרישה.

פנסיית הנכות היא למעשה אחד ממרכיביה של קרן הפנסיה ולכן ניתן לתבוע אותה כל עוד הופרשו אליה כספים מהעובד והמעביד במשך כמה חודשים רצופים.

הגמלה החודשית בפנסיית נכות תשולם לעמיתים בתום 3 חודשי אובדן כושר ובמיצוי מלא של כלל ימי המחלה הצבורים שלו.

כאשר אובדן כושר עבודה מלא (כלומר פגיעה בכושר התעסוקה והפרנסה בשיעור שמעל 75%) יביא לתשלום פנסיה מלאה.

ואילו אובדן כושר עבודה חלקי (כלומר פגיעה בכושר התעסוקה והפרנסה בשיעור שמעל 25%) יביא לתשלום פנסיה חלקית.

בדומה להליך בביטוח הלאומי, גם כאן יתבקש העמית לעבור וועדה רפואית שתיתן החלטתה לגביו וגם הפעם ניתן לערער על החלטתה, רצוי באמצעות עורך דין מיומן.

יחד עם זאת, חשוב לדעת שכאשר קיימת זכאות לקצבת נכות מגורם ממשלתי כמו המוסד לביטוח הלאומי, הזכאות לפנסיית נכות מוטלת בספק.

ולכן יש לפנות עוד מראשית הדרך לעורך דין מקצועי ובקיא בתחום, שיוכל להבהיר האם וכיצד ניתן לקבל תגמול משני הגורמים גם יחד, או את מי מהם מוטב לתבוע בהתאם לנסיבות המדויקות.

בשורה התחתונה:

קצבת נכות מעבודה לכל החיים מסמלת הלכה למעשה את אובדן היכולת של נפגעים להמשיך לעבוד ולהתפרנס באופן שבו ביצעו זאת בעבר, כתוצאה מפגיעה שהתרחשה במהלך ועקב עבודתם.

זהו הליך מורכב ומסועף שבו גורל הנפגעים נתון בידיהן של וועדות רפואיות ומטלות בירוקרטיות ולכן רצוי שינוהל בעזרת עורך דין מומחה לתאונות עבודה ומיצוי זכויות רפואיות.

עורך הדין רענן ללזר מתמחה בייצוג תובעים מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח ומלווה את לקוחותיו לאורך כל שלבי התביעה מראשית הדרך ועד להשלמתה בהצלחה.

צרו קשר לפגישת התייעצות בה נוכל לתכנן יחד את מהלך התביעה ולהעריך את סכום הפיצויים הצפוי ממנה.

השמעת המאמר לכבדי ראייה:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 25 ביקורות
×
js_loader