תקנה 15

תקנה 15 – הדרך להגדלת אחוזי הנכות ובמקביל את הפיצוי הכספי

עובדים שתבעו במסלול נכות מעבודה ונקבעה להם נכות רפואית, נדרשים כעת לבדיקת קיום התנאים לקבלת הכרה ע"פ תקנה 15.

הגדלת אחוזי הנכות והפיצוי הכספי של תקנה זו קובעת את יכולת התפקוד של הנפגע בעבודתו או בעיסוקו לאחר הפגיעה ועשויה להגדיל בעד 50%.

את שיעור אחוזי הנכות שכבר נפסקו ולהגדיל משמעותית את סכום התגמולים.

מהם הקריטריונים להחלת התקנה וכיצד פועל התהליך? עו"ד ללזר מסביר:

תקנה 15 - נכות תפקודית
תקנה 15 – נכות תפקודית

מהי תקנה 15 וכיצד היא פועלת?

כל אדם שעבר תאונת עבודה והוכר בביטוח הלאומי כנפגע עבודה, זכאי לסל זכויות שהיקפו מבוסס על אחוזי הנכות שייקבעו לו.

אחוזים אלה משפיעים מטבע הדברים גם על גובה הפיצויים שישולמו מהביטוח הלאומי.

ולכן השאיפה בקרב התובעים היא לפסיקת אחוזי נכות גבוהים ככל האפשר.

הדבר מוביל לכדי הצורך בהכרה כנפגעי עבודה גם על בסיס נכות תפקודית – תקנה 15.

על פי הוראות התקנה, ניתן להוסיף שיעור אחוזים מסוים לנכות הרפואית שהתקבלה.

ככל שהנפגע סובל מנכות תפקודית משמעותית שמונעת ממנו לשוב לעבודתו ולהתפרנס כפי שביצע טרם המקרה.

תקנה זו נולדה בשל הרצון להבדיל בין נפגעים, שאמנם פציעותיהם דומות אך כל אחד יסבול מהן באופן משתנה.

וכך, אם תקנות הביטוח הלאומי קובעות את אחוזי הנכות המדויקים ששמורים לליקוי גופני מסוים.

כמו למשל פגיעה בשמיעה, תקנה 15 כבר תבחין בין ציבור לקויי השמיעה גם על בסיס מצבם התפקודי בסביבה התעסוקתית שלהם ולא רק על בסיס מצבם הרפואי.

תוספת אחוזי הנכות במקרה של נכות תפקודית – תקנה 15

אחוזי הנכות המקסימליים שניתן להוסיף מגיעים עד פי 1.5% משיעור הנכות שנפסקה.

כך לדוגמה, נפגעת שנקבעו לה 40% נכות תעבור בדיקת נכות תפקודית שעשויה להביא אותה לכדי 60% נכות, משמע סכום קצבה גבוה יותר משמעותית.

לעניין המעבר שבין קבלת מענק חד פעמי בשיעורי נכות נמוכים (עד 19%) לקצבת נכות קבועה (20% ומעלה), חשוב לציין שלתקנה 15 אין כל השפעה.

במילים אחרות, מי שקיבל נכות מתחת ל-19% ורוצה להגדיל אותה, יוכל להשתמש בתקנה רק כדי להגיע עד לשיעור המענק הגבוה ביותר, דהיינו 19% ולא מעבר.

קצבת נכות מעבודה חודשית

על תהליך קביעת הנכות התפקודית

השלב הראשון בתביעת נכות מעבודה הוא לעבור וועדה רפואית שתחליט לעניין דרגת הנכות.

לאחריה, תגיע בדיקה הבוחנת האם הנכות משפיעה על היכולת לשוב למקום העבודה והאם היא גרמה לירידה של 20% ויותר בהכנסות החודשיות.

בדיקה זו מתרחשת בוועדה נפרדת, המוסמכת להגדיר נכות תפקודית – תקנה 15 בשני אופנים:

 1. אם הנכות הרפואית שנקבעה היא עד 19% – הוועדה עצמה תחליט האם להפעיל את התקנה.
 2. אם הנכות הרפואית שנקבעה היא 20% ומעלה – הוועדה תעביר את התיק לוועדת רשות מיוחדת, שתמליץ לה האם ובאיזה שיעור להפעיל את התקנה.
  לאחר קבלת ההמלצה הוועדה תתכנס שוב ותקבע את החלטתה.

חשוב להבהיר שהוועדה מתייחסת לכמה קריטריונים על מנת לבסס את קביעתה:

 • השפעות תפקודיות שנקבעו על ידי רופא תעסוקתי.
 • תלושי שכר ודוחות ממקום העבודה לגבי היקף השכר והירידה בו.
 • אבחון המקצוע בו עוסק הנפגע והקשר בינו, לבין הירידה בהכנסות לבין הנכות הרפואית.
 • גיל הנפגע (ככל שהגיל מבוגר יותר, כך הוועדה תצא מנקודת הנחה שישנו קושי גדול יותר במציאת עבודה והשפעות הנכות הרפואית על התפקוד גדולות יותר).

ערעור על קביעת הנכות התפקודית

במקרה של תוצאה בלתי מספקת בוועדה, ניתן להגיש ערעור לוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 ימים מיום החלטת הוועדה.

חשוב לציין שאת התביעה ניתן להגיש גם ככל שבעתיד יחול שינוי לרעה בשכר בעקבות הפגיעה.

בנקודה זו מומלץ לקבל סיוע משפטי מאת עורך דין נזיקין מומחה בתחום מימוש זכויות רפואיות.

שכן להגשת הערעור יש להגיע עם נתונים מתאימים ולנהל אותו מתוך היכרות מעמיקה מאוד עם התקנות והפסיקה.

תקנה 15
תקנה 15

ומה לגבי וועדת הרשות?

כאמור, במקרה של נפגעים בעלי נכות רפואית מעל 20% תחול התייעצות בין וועדת הנכות התפקודית לבין ועדת רשות מיוחדת בה חברים:

 • רופא
 • פקיד תביעות
 • ועובד שיקום.

ועדה זו תמליץ לגבי קביעת נכות תפקודית – תקנה 15 ורשאית גם לתשאל את הנפגע עצמו כדי לגבש מסקנותיה.

גם אם לא זומן הנפגע לוועדת הרשות, יישלח אליו העתק מהמלצתה בכל מקרה.

כל תנאי התקנה שחשוב להכיר

כדי לקבל הכרה באחוזי נכות תפקודית – תקנה 15, יש לעמוד בשני תנאים מצטברים:

 1. הנפגע איננו מסוגל לשוב לעבודתו או לעיסוקו וזאת עקב הנכות הקיימת הוועדה מתייחסת לסיבות הנוגעות לנכות בלבד, ללא נסיבות חיצוניות.
  כך לדוגמה, אם במקביל לפציעה התקיימו קיצוצים בכוח האדם במקום העבודה ובנסיבות אלה הנפגע איננו שב לעבודתו, תקנה 15 לא תופעל.
  הוועדה בוחנת את הנכות ביחס לפעולות הנדרשות לעבודה עצמה כמו למשל:
 • מאמץ פיזי
 • נסיעות
 • שעות העבודה
 • התפוקה והתוצר וכו'.
 1. הכנסות הנפגע ירדו כתוצאה מהתאונה והנכות ולמשך פרק זמן בלתי מוגבל הוועדה תבדוק האם חלה ירידה בהכנסות כתוצאה מאובדן היכולת לעבוד והאם מדובר בירידה ניכרת, כלומר בשיעור 20% ויותר.
  פרמטר נוסף הוא מידת הקביעות של הירידה בהכנסות. האם מדובר בתקופת זמן מוגבלת שלאחריה צפויה עלייה בהכנסה?
  ככל שהתשובה על כך היא "לא", הוועדה תאשר את התקנה.

נלחמים עד למיצוי זכויותיכם הרפואיות!

משרד עו"ד רענן ללזר מחזיק בניסיון מקצועי ובמומחיות בולטת בתחומי נזקי הגוף ומימוש זכויות רפואיות.

אנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות בה נוכל לבחון את המקרה, להעריך את שיעור הנכות הצפוי ואת הפעלתה האפשרית של תקנה 15 ולספק לכם פיצויים הולמים וראויים יותר לפגיעה.

אנו זמינים לכל שאלה ונשמח לסייע גם לכם.

השמעת המאמר לכבדי ראייה

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
×
js_loader