עורך דין נכות כללית

עורך דין נכות כללית משמש כמייעץ, המכוון והמלווה המקצועי להשלמת התהליך הקפדני, לעתים גם הממושך והעיקש מול המוסד לביטוח הלאומי.
כל מצב רפואי פיזי או נפשי שמקורו במום מולד, תאונה או מחלה עשוי להצדיק את זכאותכם לקצבת נכות כללית או פנסיית נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי שתסייע בהתמודדות עם המצב.
הוא עשוי למקסם את אחוזי הנכות שיגדילו את הקצבה שלכם בפועל.

מה היא קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה שמיועדת לכל אדם מגיל 18 ועד לגיל הפרישה ושמורה למצבים שבהם היכולת להשתכר ולהתפרנס (כעת או בעתיד) הצטמצמה לכדי 50% ומטה כתוצאה מנכות גופנית, שכלית או נפשית.

קצבה זו מיועדת להתמודדות עם האתגרים הרפואיים הרבים עמם בעלי הנכות מתמודדים מידי יום.

מכוחה יינתנו הטבות נוספות בתחומי הבריאות, התחבורה והדיור.

מטרת הקצבה היא מתן פיצוי מצד המדינה לכל אדם שמאבד מכושרו להשתכר והיא איננה ניתנת מעצם קיומה של נכות כלשהי.

שימו לב: קצבת נכות כללית מהווה רק את אחת מקצבאות המוסד לביטוח הלאומי.

היא אינה מהווה נכות מעבודה עקב תאונת עבודה או פגיעת מיקרוטראומה ואיננה מהווה קצבת ילד נכה הניתנת לבני 18 ומטה.

עורך דין נכות כללית
עורך דין נכות כללית

כיצד נקבע אחוז הנכות ואחוז הזכאות לקצבת נכות?

כדי לקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח הלאומי, יש לעמוד בשני תנאים מרכזיים:

 1. קביעת אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור 60% ומעלה.
  אם קימות מספר בעיות בריאותיות כאשר לאחת מהן נקבעה נכות רפואית של 25% לפחות, הזכאות לקצבת הנכות תינתן גם אם נקבעה נכות משוקללת של 40% ומעלה.
 2. קביעת שיעור האובדן או הירידה בכושר ההשתכרות בשיעור של 50%, לצד קביעת דרגת אי כושר באחד השיעורים הבאים:
  60%, 65%, 74%, 100%.

המוסד לביטוח הלאומי קובע את העמידה בתנאים באופן מצטבר כך שאם עמדתם בתנאי של הסעיף הראשון, עוברים לבדיקת הסעיף השני.

המשמעות לכך היא שגם אם אדם קיבל אחוזי נכות אך נקבע כי לא איבד את כושרו לעבוד, הוא לא ימצא זכאי בשביל קבלת קצבת נכות כללית.

כתוצאה מתנאי זה, רבים פונים אל עורך דין נכות כללית במטרה להציג נימוקים וראיות נוספות שיסייעו למוסד לביטוח לאומי להכיר באובדן כושר העבודה.

מה יהיה גובה הקצבה שמגיע לי?

סכום הקצבה האישית משתנה ביחס למצבו הרפואי הספציפי של כל תובע.

אותו בוחנים בוועדה מטעם הביטוח הלאומי לקביעת דרגת אי הכושר.

במילים אחרות, כדי לקבוע אחוזי נכות שאדם מסוים אכן מצוי במצב של אובדן כושר עבודה המזכה בקצבה, עליו להימצא באחת מארבע דרגות:

 1. 50%-60% המקנה קצבה מינימלית בסך 2,345 ₪
 2. 60%-65% המקנה קצבה מורחבת בסך 2,496 ₪
 3. 65%-74% המקנה קצבה מוגדלת בסך 2,770 ₪
 4. 74% ומעלה המקנה קצבה מלאה בסך 4,063 ₪

כאשר נקבעת דרגת נכות בשיעור נמוך מ-74%, יינתן חלק יחסי מתוכה כקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.

לצורך העניין, נניח שנקבעה לאדם מסוים נכות בשיעור 55%, אזי הזכאות לקצבה תעמוד על 55% מסך הקצבה המלאה.

תוספות מיוחדות

לא פעם בכוחו של עורך דין נכות כללית להציג נתונים נוספים שיסייעו להגדלת הקצבה.

דברים כמו:

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,766 ש"ח ברוטו בחודש.
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת

למשל, אם התובע או בן/ בת זוגו לא משתכרים במעל 6,766 ₪ (ברוטו, נכון לשנת 2023) לחודש וקיימים בביתם אנשים נוספים שתלויים בהם לפרנסתם, תתקבל תוספת לקצבה שנקבעה בהתאם למידת התלות הכלכלית:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,310 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 969 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 852 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 786 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

ואחרי זה סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,048 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 776 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 681 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 629 ש"ח .

סיטואציות נוספות שבהן הקצבה תגדל יהיו הזכאות למתן קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילד נכה ותוספת עידוד יציאה לעבודה מחדש.

הגשת תביעה עם עורך דין נכות כללית

עורך דין נכות כללית יכול לשמש כגורם מכוון או המייצג מטעמכם להליך הגשת התביעה המלא מול המוסד לביטוח הלאומי.

כבר מפגישת הייעוץ הראשונית מומלץ להיערך עם כל הניירת הרפואית שמעידה על הלקות הקיימת.

זאת כדי לקבל הנחיות לביצוע בדיקות נוספות או פנייה לרופא מומחה כדי לקבל ממנו מכתב סיכום אודות מצבו הרפואי המדויק.

במקרים של חולי במחלה קשה, ניתן להיעזר בעורך הדין עם הגשת התביעה לקצבת נכות גם כדי לתבוע במסלול מהיר שבו הביטוח הלאומי מטפל בתביעה תוך 30 יום ומעמיד לאחריה את אחוזי הנכות וקביעת הקצבה.

לאחר הגשת הבקשה לקצבת נכות כללית צפוי התובע להתייצב בפני וועדה רפואית בביטוח הלאומי, שבה רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי יבדוק את התיק שלכם ויקבע לאחוזי נכות מתאימים.

אם קיימת זכאות לקצבת הנכות לאור אחוז הנכות וביחס להכנסות המדווחות, ייקבע גובה הקצבה.

קצבת נכות כללית לכל החיים כולל מענק

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

לא אחת חווים התובעים מפח נפש איום בקבלת תשובת הוועדה הרפואית.

לפיה אחוזי הנכות שנקבעו להם אינם מספקים ואף לא מגיעים כלל לידי קצבה רלוונטית.

גם בנקודה זו רשאי כל אדם לפנות אל עורך דין ביטוח לאומי לבחירתו.

לערער על החלטה של תביעת נכות ולהתייצב בפני וועדת העררים של הביטוח הלאומי בה יועלו נסיבות וטיעונים נוספים.

לוועדות רפואיות של ביטוח לאומי חשוב להסתייע בעורך דין מנוסה שמכיר לעומק את הנושא ויודע כיצד לקשור בין הסוגייה הנדונה למצבו המלא של התובע.

אם גם הערעור נדחה, עורך הדין יוכל לפנות בסוגיה משפטית מתאימה לבית הדין לעבודה ולנסות לשנות את החלטת הביטוח הלאומי.

מדוע חשוב כל כך להסתייע בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית?

אלפי תביעות מוגשות מידי שנה למוסד לביטוח הלאומי.

חלקן נדחות מטעמים טכניים, רפואיים ולעתים גם סטטיסטיים.

ולכן ככל שהתביעה מלווה בידי עורך דין המתמחה בנושא במשך שנים ארוכות ומכיר לעומק את:

 • מדיניות המוסד לביטוח הלאומי
 • התקנות
 • שיטות העבודה
 • ולעתים גם את הפקידים ורופאי הוועדות עצמם

יגדיל משמעותית את סיכויי התביעה לקצבת נכות חודשית מלאה.

משרד עו"ד לנזיקין רענן ללזר הינו בעל ניסיון רחב ומעמיק ביותר בדיני זכויות רפואיות.

המשרד מתמחה בייצוג וליווי להגשת תביעות נכות כללית, עד לקבלת הקצבה המקסימלית לכל אדם אשר זכאי לקצבת נכות.

נשמח להזמיכם לפגישה ראשונית ללא כל התחייבות, ולתת לכם ייעוץ על איך להגיש תביעה.

הפגישה נתוודע למקרה האישי ונפרט בפניכם את כל הדרכים בהן נוכל לסייע, תוך ייצוג מקצועי ובלתי מתפשר עד למיצוי כל זכויותיכם.

עורך דין נכות כללית – שאלות ותשובות

מהם תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית?

התנאים לזכאות לקצבת נכות כללית הם: גיל ותושבות, מבחן ההכנסות, שיעור נכות רפואית, ודרגת אי-כושר.

האם ניתן לעבוד ולקבל קצבת נכות כללית במקביל?

אם אתה עובד ורוצה להתחיל לקבל קצבת נכות, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם הכנסתך מעבודה נמוכה מ-7,122 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), זאת אם אתה עונה גם על שאר תנאי הזכאות.

האם יש תוספת ילדים לקצבת נכות כללית, ואם כן, כמה?

כן. התוספת משולמת עבור 2 הילדים הראשונים בלבד, העונים על אחד מהתנאים האלה:

עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

​סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 954 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 706 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 620 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 572 ש"ח .

השמעת המאמר לכבדי ראיה

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
×
js_loader