תביעה על תאונת עבודה

תביעה על תאונת עבודה מוגשת ככל שנגרמה לעובד/ת פגיעה שגרמה לנזקים פיזיים ו/או נפשיים.

חלק מרכזי במימוש הזכות מתרחש מכוח הגשתה של תביעה מתאימה למוסד לביטוח הלאומי, אם כי ישנן תחנות נוספות אותן ניתן לעבור עד למימוש מקיף יותר של זכות הפיצויים.

מאמר זה סוקר את הליכי התביעה הקיימים ועוסק בשאלת הזכויות האישיות שלכם כבר מרגע התאונה:

דעו את זכויותיכם במקרה של תאונת עבודה

מקום העבודה הוא הסביבה הנפוצה ביותר שבה מתרחשות תאונות.

כמובן שאין זה מפתיע, שהרי עובדים מצויים במקום עבודתם במשך שעות רבות מהיממה, נחשפים לפעולות, אינטראקציות, תנאים ומכשירים שמגבירים את הסיכוי לפגיעה ואף נקשרים במצבים כמו טעות אנוש, היסח הדעת או שגיאה כתוצאה מפעולת אדם אחר ואף פעולה שלהם עצמם.

בין אם התאונה הסתיימה בפציעה ברורה לעין ובין אם לאו, מקום העבודה מחויב לתחקר ולתעד את האירוע על פי חוק.

זהו המקום לציין כי עובדים שנפגעו מוכרחים להתחיל לתעד בעצמם את המקרה סמוך ככל האפשר לשעת התאונה, על מנת להבטיח את זכאותם העתידית להגשת תביעה על תאונת עבודה ולקבל ממנה פיצויים מתאימים.

תביעה על תאונה בעבודה
תביעה על תאונה בעבודה

תאונת עבודה: כיצד מגדיר אותה החוק?

תאונת עבודה בהגדרתה, היא אירוע שנגרם תוך כדי עבודתו של העובד ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו.

הגדרה זו רלוונטית לתאונות שהתרחשו בקרב שכירים, כאשר ההגדרה לתאונות עבודה בקרב עצמאיים מתוארת ככזו שנגרמה מעיסוק במשלח היד ועקב עיסוק במשלח היד.

בנוסף, חוקי הביטוח הלאומי מגדירים עוד שני סוגים של פגיעות שעשויות לקבל הכרה כתאונת עבודה:

  1. מחלת מקצוע, שנגרמה עקב שחיקה פיזית או חשיפה לחומרים מסוכנים במקום העבודה.
  2. מיקרוטראומה, שנגרמה עקב פעולות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן גרמה לנזק מזערי וזניח, שתפח במרוצת השנים לפגיעה משמעותית ונרחבת.

תביעה על תאונת עבודה תוגש גם ככל שהעובד היה בדרכו למקום העבודה או בחזרה ממנו וגם אם שהה באותו הרגע בזמן הפסקת הצהריים, לדוגמא תאונת דרכים בדרך לעבודה.

תאונות מהסוג הזה מכילות מספר סייגים, כמו למשל העובדה שהפסקת הצהריים נמשכה עד 3 שעות לכל היותר ובמקום שמקובל על המעסיק או כל עוד הדרך לעבודה לא כללה סטייה מהדרך השגרתית של העובד מביתו.

כמובן שקיימים מקרים שבהם יהיה צורך להוכיח שהתאונה היא אכן תאונת עבודה.

שכן הדבר איננו כה ברור ומובהק.

כך למשל, כאשר עובדת לוקה בליבה במהלך המתנה להסעה לעבודתה או עובד שמתבשר על פיטוריו לאלתר, יורד בסערה במדרגות ממשרד המנהל ונופל כך שנגרם לו שבר ברגלו.

בשל האופי המורכב של כל תביעה על תאונת עבודה, חשוב שההליך יהיה מנוהל על ידי עורך דין נזיקין שמכיר היטב ולעומק את החוק והפסיקה ושצפוי להגדיל את סיכויי התביעה, שתשפיע בתורה גם על היקף הפיצויים.

הגשת תביעה על תאונת עבודה: למי תוגש, מתי וכיצד?

מי משלם על תאונות עבודה? יש מספר גורמים שניתן לתבוע והם:

תביעת תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי

כל אזרח שמשלם את דמי הביטוח הלאומי רשאי לתבוע הכרה בתאונת עבודה, בה נכלל תשלום המכונה "דמי פגיעה".

דמי הפגיעה משולמים בעבור 91 הימים הראשונים מאז המקרה ותכליתם היא למנוע פגיעה קשה בהכנסת הנפגע, שעה שאיננו מסוגל לעבוד ולהתפרנס.

כדי לקבל את התשלום, המעסיק והעובד נדרשים להגיש לביטוח הלאומי את טופס ב.ל 211 בליווי ניירת המתעדת את המקרה וכן מסמכים רפואיים לרבות תעודת אי כושר שניתנה מהרופא המטפל ומפרטת את מצבו הבריאותי של העובד ואת הימים בהם איננו מסוגל לעבוד.

דמי הפגיעה מחושבים עד לגובה 75% משכרו הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה.

אם בתום תקופת התשלום לא חל שיפור ואף נרשמה הידרדרות במצב הרפואי, ניתן להמשיך הלאה למסלול תביעת נכות מעבודה.

תביעת הנכות כרוכה בהשתתפות בוועדה רפואית שבה ייקבעו אחוזי נכות ודרגת אי כושר.

גובה שיעור הנכות הרפואית יבסס את סכום הפיצויים בפועל:

  • קביעת 9%-19% נכות תזכה את הנפגע בתשלום כספי חד פעמי.
  • קביעת 20% נכות ומעלה תזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

חשוב לציין שאת התביעה הראשונית לדמי פגיעה יש להגיש לביטוח הלאומי עד 12 חודשים ממועד התאונה.

את תביעת הנכות מעבודה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הגשת התביעה לדמי פגיעה.

כמו כן, לאור הקושי להוכיח שיעור נכות רפואית משמעותי, רצוי להגיע לוועדה הרפואית בליווי משפטי מאת עורך דין תאונות עבודה מיומן.

תביעה על תאונת עבודה נגד המעסיק

יש תאונות בהן קמה לעובד הפגוע הזכות להגיש תביעת נזיקין כנגד מעסיקו.

הדבר אפשרי כאשר המעסיק נמצא כאחראי במישרין או בעקיפין להתרחשות התאונה עקב הפרת חובת הזהירות כלפי העובדים או רשלנות כלשהי מצידו.

כאשר מעסיק שהתרשל מבוטח בפוליסת חבות מעבידים, ניתנת לעובד האפשרות לקבל תשלום פיצויים מהחברה המבטחת.

במקרה שלמעסיק אין ביטוח שכזה, יש לתבוע אותו באופן פרטי.

בשני המקרים, ככל שהיה צורך בניהול הליך משפטי יהיה זה בית המשפט שיקבע את מידת אחריותם של המעסיק ושל העובד לתאונה ויכריע לעניין הנזק שנגרם לעובד כדי לקבוע את שיעור הפיצויים הסופי.

תביעה על תאונת עבודה לביטוח הפרטי

קיימים מגוון כיסויים שמקנים אפשרות לתבוע במקרה של תאונת עבודה:

  • ביטוח תאונות אישיות
  • אובדן כושר עבודה
  • נכות מעבודה ועוד

פוליסות מהסוג הזה הן ערובה נוספת לפיצויים במידת הצורך, כאשר כל אחת מהן מבטיחה היקף פיצויים שונה בהתאם לתנאים ומדיניות משתנים.

חשוב לציין שניתן לתבוע כמה גופים מקבילים בכדי לקבל מהם פיצויים, אך כל ביטוח פרטי מקנה אפשרות לתבוע רק בתוך 3 שנים ממועד התאונה.

את מי תובעים על תאונת עבודה

הגשת תביעה על תאונת עבודה ליותר מגורם אחד

כפי שאתם בוודאי מבינים, תאונת עבודה מקימה זכאות לפיצוי מגורם אחד או יותר.

במילים אחרות, אפשר לתבוע הן את הביטוח הלאומי, הן את הביטוח הפרטי והן את המעסיק בגין רשלנותו גם יחד, כמובן על סמך הנסיבות המדויקות של כל מקרה לגופו.

ויחד עם זאת, חשוב להבהיר כי תכליתה של כל תביעה על תאונת עבודה היא לפצות בגין שורה של ראשי נזק ממוניים ובלתי ממוניים, שאינם ניתנים ככפל מהגורמים המפצים.

כך לדוגמה, אם עובד תבע את מעסיקו ונפסקו לטובתו פיצויים בסך 80,000 ₪ אך קודם לכן שולמו לו דמי פגיעה מהביטוח הלאומי בסך 25,000 ₪, סכום הפיצויים יקוזז.

נפגעתם בתאונת עבודה? יש למי לפנות

הגורם המקצועי שמלווה, מייעץ, מכוון ומייצג אתכם כבר מרגע התאונה ועד למיצוי המלא של כל תביעה על תאונת עבודה הינו עורך דין מומחה בדיני נזיקין, זכויות רפואיות ופציעות גוף.

עורך הדין ידע לתכנן את מהלך התביעה כראוי על סמך נסיבותיה ואפשרויותיה ובכך למקסם את גובה הפיצויים במקביל לשמירה מוחלטת על מכלול זכויותיכם הקיימות.

משרד עורך הדין רענן ללזר אוחז במומחיות ובוותק מרשימים בתחום הזכויות הרפואיות, לרבות תאונות דרכים, רשלנות רפואית, הגשת תביעה לקצבת נכות כללית ונכות מעבודה, תביעות ביטוח ועוד.

עורך הדין חותר להישגים הטובים ביותר בעבור לקוחותיו וזמין להיפגש עמכם בכל שלב, להערכת היקף הפיצויים ולקבלת ייעוץ והכוונה טרם הגשת התביעה.

תאונת עבודה – שאלות ותשובות

נפגעתי בעבודה וחזרתי לעבוד, האם אני זכאי לפיצויים כל שהם?

אם נעדרת מעבודתך עקב התאונה בעבודה, תהיה זכאי לתשלום של עד 91 ימים.

לאחר מועד זה אתה יכול להגיש תביעה לנכות מעבודה.

לאחר שתעמוד לפני ועדה רפואית, שתיקבע שנעשית נכה כתוצאה מהפגיעה, יקבע גובה הקצבה המגיעה לך.

עד מתי אפשרי להגיש תביעה על תאונת עבודה לדמי פגיעה מבלי שיפגעו זכויותיי?

עליך להגיש את התביעה תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.

הגשת תביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאותך לקבלת דמי הפגיעה.

מי אמור לשאת בתשלום אם נפגעתי מחוץ לעבודה ועקב הפגיעה נעדרתי תקופה ממושכת?

עובד שנפגע מחוץ למקום העבודה ומחוץ לשעות העבודה, עשוי עדיין להיות מוכר כנפגע בעבודה בנסיבות מסוימות, אם הפגיעה היתה בקשר לעבודתו, או עקב סיכוני הדרך שהיו בזמן שהיה בדרכו מביתו או מהמקום שבו לן למקום עבודתו, וממקום עבודתו לביתו.

אם לא נמצא קשר בין הפגיעה לעבודתו של הנפגע, תיבחן זכאותו לדמי תאונה (אישית), והוא עשוי להיות זכאי לתשלום עבור אובדן כושר התפקוד, לאחר שכל ימי המחלה שעמדו לרשותו עד ליום הפגיעה שולמו לו על ידי המעסיק.

שימו לב, כל תביעה תיבחן לגופה, בהתאם לאמור בחוק ובתקנות.

נפגעתי בדרך לעבודה בתאונת דרכים, האם התביעה שלי תוכר כתאונת עבודה?

​אם אדם נפגע בדרכו מביתו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל ביתו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר, תביעתו יכולה להיות מוכרת כתאונת עבודה.

השמעת המאמר לכבדי ראייה:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
×
js_loader